Naše služby

Čím se zabýváme

Jak postupujeme u každého projektu:

01.
Bezplatná místní prohlídka

Nejprve se na postižené místo důkladně podíváme a zaznamenáme všechny důležité detaily.

02.
Návrh řešení

Na základě prohlídky vypracujeme návrh řešení sanace vlhkého zdiva a konstrukce objektu.

03.
Cenová nabídka

Při předání našeho návrhu řešení předáváme i závaznou cenovou nabídku. Začínáme se sanačními i ostatními stavebními pracemi.

04.
Odevzdání projektu

Po předání hotového projektu Předávacím protokolem vystavujeme fakturaci s dohodnutou splatností.

Injektáž zdiva

Injektáž zdiva je nejšetrnější ke stavbě jako takové. Je nedílnou součástí stavebních postupů při odvlhčení spodní stavby v oboru sanací.
Provádíme tři druhy:

 1. chemickou tlakovou injektáž – zamezující kapilární vzlínající vlhkosti ve zdivu. Chemické injektáže provádíme:
  • silan/siloxanovým krémem – metoda vhodná pro cihlové zdivo s průběžnou spárou zdiva.
  • Injektáž silikonovou mikroemulzí – vhodná do všech zdících materiálů.
 2. Tlakovou polyuretanovou injektáž – zamezující vtékání tlakové vody do objektů a staveb.

Odvodnění domu - drenáže

Drenážní odvodňovací systémy jsou nedílnou součástí v oboru sanací objektů.

Při vydatnějších dešťových srážkách často dochází k vsakování do propustné vrstvy horniny a střádání vody okolo obvodového zdiva. Při nasycení či zaražení vsakování srážkové vody pod základ objektu pak může docházet k natékání vody do objektu či silnému vlhnutí obvodového zdiva případně podlah.

Drenážní systém neslouží jako větrací systém, ale odvádí spodní vody v podúrovňové části domu.

Sanační omítky

Sanační omítky odvětrávají zbytkovou vlhkost ve zdivu po odstranění vlhkosti v objektu. Zhotovení sanačních omítek je posledním, resp. předposledním, ale neméně důležitým krokem ke zdárnému dokončení sanačních prací. Malby a fasádní nátěry musí být vhodné pro sanační omítky, tj. vysoce paropropustné.

Také aplikujeme sanační termoizolační omítky pro vnitřní i venkovní použití, které mají vysokou tepelně izolační vlastnost, avšak neuzavírá povrch zdiva, například na rozdíl od klasického fasádního polystyrenu.

Stěrky - izolace proti vlhkosti

Izolační nátěry (nástřiky) a stěrky se používají k prodloužení životnosti sanačních omítek. Stěrky se dají rozdělit na dvě odlišné kategorie, stěrky které používáme pod sanační omítky a stěrky na omítky:
 1. Pod omítky:
  • Protisolný nátěr (nástřik) – tato stěrka neuzavírá povrch zdiva, ale zabraňuje dalšímu pronikání zbytkové vlhkosti ze zdiva do nově zhotovených sanačních omítek, včetně pronikání solí. Tím ji značně ochraňuje a několikanásobně prodlužuje její životnost.
  • Hydroizolační bitumenová stěrka – ochranný účinek stěrek je srovnatelný s asfaltovými pásy a lze je použít jako ochranu proti zemní vlhkosti, netlakové nebo i tlakové vodě (i agresivní), a dokonce i proti radonu.
 2. Na omítky: Bezbarvý hydrofobní nátěr zvyšující prodyšnost sanačního systému. Při vysoké relativní vlhkosti ovzduší, při deštích nebo tání sněhů pak neproniká z vnější strany voda do omítek. Tento hydrofobní ochranný nátěr se aplikuje do výšky zatěžované omítky, případně do výšky soklu.

Výkopové práce a hydroizolace staveb

Odkopání domů a následně zhotovená svislá hydroizolace je velmi důležitá oblast při odvlhčování objektů.

Při ručním výkopu nebo výkopu s použitím mechanizace je nutné dodržovat několik zásad. Jelikož narážíme často na to, že odkopání domu je provedené nedostatečně hluboko a tudíž provedená hydroizolace nebo odvětrávací systém není plně funkční. Pomocí vápenocementové vyrovnávací stěrky natáhneme bitumenovou (asfaltovou) stěrkou v dostatečné tloušťce (cca 4 mm) s případně vloženou perlinkovou síťkou a tím se vytvoří pevný hydroizolační povrch obnaženého svislého zdiva.

Ostatní stavební práce

V rámci zahajovacích a dokončovacích prací, které jsou nedílnou součástí námi prováděných sanačních prací, neodmítáme ani další stavební práce. Například:
 • zámkové dlažby, betonové dlaždice, keramické dlažby, opěrné zdi,
 • dále zednické práce včetně oprav či rekonstrukcí fasád domů (i památkových),
 • v interiérech domů po odstranění vlhkosti ve zdivu zhotovujeme i obkladačské práce,
 • sjednocení štukových povrchů s novými sanačními omítkami,
 • výměny zárubní, zhotovení betonových podlah atd.

Více než 20 let chráníme Vaše domy před vlhkostí

Máte zájem o bezplatnou místní prohlídku?

Kontaktujte nás

Máte zájem o schůzku či jakýkoliv dotaz?
Zanechte nám svůj telefon a my se co nejdříve ozveme.