Sanační omítky

Sanační omítky slouží k odvětrání zbytkové vlhkosti ve zdivu po odstranění příčiny vlhkosti v objektu. Zhotovení sanačních omítek je posledním, resp. předposledním, ale neméně důležitým krokem ke zdárnému dokončení sanačních prací, jelikož se na sanační omítky zhotovují ve venkovním prostředí fasádní, a ve vnitřním prostředí interiérové malby. Tyto malby a fasádní nátěry musí být vhodné pro sanační omítky, tj. vysoce paropropustné.  Také aplikujeme sanační termoizolační omítky pro vnitřní i venkovní použití, které mají vysokou tepelně izolační vlastnost, avšak neuzavírá povrch zdiva, například na rozdíl od klasického fasádního polystyrenu, čímž se dá použít v celé škále sanačních systémů.

Samozřejmostí při aplikaci sanačních omítek je použití protisolného nátěru (nástřiku), který neuzavírá vlhkost ve zdivu, ale snižuje sílu propouštění zbytkové vlhkosti a zejména zabraňuje pronikání solí do nově zhotovených sanačních omítek, které tímto nátěrem bez problémů plynule odvětrávají tuto zbytkovou vlhkost, aniž by se to projevilo na jejich povrchu a docházelo k jejich salinitě.

Tím se několikanásobně prodlužuje životnost těchto sanačních omítek (viz Stěrky – Izolace proti vlhkosti)…

 

 

Posledním kritériem, je dostatečná výška odstranění poškozené omítky nad její úroveň; doporučujeme odstranit jeden a půl násobek tloušťky zdi nad horním ohraničením poškozené omítky (například u 45 cm tl. zdi je to 67,5 cm nad poškozenou omítkou)!

Rychlá poptávka

 

sanační omítky, sanace zdiva Praha