Tlaková polyuretanová injektáž zdiva.

V případech, kdy se jedná o průsaky tlakové vody v betonových konstrukcích a zdivu, používáme chemickou tlakovou injektáž s polyuretanovou injektážní pryskyřicí s rychlým napěněním při kontaktu s vodou, která v závislosti na vlhkosti či přímo tlakové vodě expanduje, nabývá na objemu až do 30ti násobku svého objemu a tím se vyplní netěsnosti a trhliny v betonových konstrukcích a jiných stavebních materiálech.

Hmota po zatuhnutí nepodléhá rozkladu (korozi) ani v trvale vlhkém prostředí. Tuto metodu většinou používáme v prostorách podzemních garáží, v tunelech, šachtách, místech spodních staveb, atd. Polyuretanová injektáž je vhodná všude tam, kde se nejedná o příčinu kapilární vzlínající vlhkosti ve zdivu. Polyuretanová chemická injektáž zdiva se zhotovuje nejčastěji pro zamezení lokálních průsaků tlakové vody skrz zdivo, konstrukci – stavební dílec do vnitřních prostor. Nejčastěji to bývají průsaky trhlinami v železobetonových konstrukcích podzemních podlaží, jako jsou podzemní garáže, tunely, podzemní chodby nebo hlouběji vybudované stavební konstrukce, jako jsou např. revizní šachty, výtahové šachty, atd.

Některé firmy ještě používají polyuretanovou injektáž i pro zhotovení vodorovné hydroizolační clony k zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu. Z našich zkušeností není tato metoda vhodná pro zhotovení hydroizolační clony pro zamezení vzlínající vlhkosti, jelikož polyuretan se svým specifickým ,,airbag”efektem nedostane do pórů a už vůbec ne do těch nejjemnějších kapilár injektovaného zdiva, na rozdíl od krémové injektáže. Tato jedinečná vlastnost ,,airbag” efektu, tak specifická pro tuto polyuretanovou injektáž, je však nenahraditelná ve výše uvedených a dalších případech, jako jsou netěsnosti spár mezi podlahou a svislou konstrukcí zejména se vyskytujících u panelových domů. (Polyuretanová injektáž není však v žádném případě vhodná pro dilatační spáry, tj. místa pohybujících se spojů dvou konstrukcí.)

Polyuretanová injektáž na, rozdíl od jiných injektáží, nemá pevně danou spotřebu injektážní hmoty, hloubku vrtů a ani osové vzdálenosti vrtů, jelikož ji používáme k odstranění hydroizolačních defektů v konstrukci objektu a na tyto lokální defekty neexistuje univerzální postup. Polyuretanová injektáž , respektive navrtání zdiva, se provádí v šikmém horizontálním, ale i vertikálním provedení (naklopení) k svislé rovině stavebního dílce, dále ve vodorovném, šachovnicovém, v tzv. stehovém (zejména u trhlin ve zdivu) provedení a dalších kombinacích. Polyuretanová injektáž se však vždy provádí tlakovým čerpadlem přes injektory (= pakr se zpětným ventilem) z důvodu udržení nabývajícího tlaku vznikajícího ve zdivu (airbag efektu), injektážní hmoty ve zdivu po provedené injektáži.

Proto se polyuretanová injektáž provádí individuálním přístupem (neexistuje univerzální návod jak injektáž zhotovit pro daný defekt izolace) a je to na zkušenosti injektážní firmy, která musí zvolit vhodný způsob provedení k dosažení požadovaného výsledku.

 

CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA, INJEKTÁŽE ZDIVA PRAHA, SANACE ZDIVA, SANACE VLHKÉHO ZDIVA

 

Když je naše profese koníčkem