Ostatní stavební práce:

Ostatní stavební práce (stavba plotové zídky)V rámci zahajovacích a dokončovacích prací, které jsou nedílnou součástí námi prováděných sanačních prací, neodmítáme ani další stavební práce. Například po zhotoveném odkopu okolo domu, zhotovení svislé izolace a následného zhutněného zásypu dáme do původního stavu pochozí plochy nebo zhotovíme nové povrchy dle požadavku zákazníka.

Nejčastěji jsou to nové zámkové dlažby, betonové dlaždice, keramické dlažby, opěrné zdi pro vyřešení meziúrovňových ploch terénu atd.

Dále zednické práce včetně oprav či rekonstrukcí fasád domů, kterých máme za sebou desítky, a nejen památkových.

V interiérech domů po odstranění vlhkosti ve zdivu nejčastěji zhotovujeme obkladačské práce (montáž nové dlažby, obkladů včetně soklový obkladů), sjednocení štukových povrchů původní neodstraněné nepostižené omítky s novými sanačními omítkami, výměny zárubní, zhotovení betonových podlah atd.

Dále nabízíme vyklízecí práce včetně odvozu a uložení na skládku před zahájením sanačních prací. Bývají to nejčastěji sklepní prostory.

Ostatní stavební prace (terasa)Naším cílem je poskytnout nejen kvalitní sanační opatření, ale i další stavební práce, související s námi provedenými sanačními pracemi.