Hydroizolace staveb

Odkopání domů a následně zhotovená svislá hydroizolace je velmi důležitá oblast při odvlhčování objektů.Podúrovňové obvodové zdivo po aplikaci cementové stěrky

Odkopání domů okolo obvodového zdiva není tak složitá práce, ale je velmi namáhavá při ručně prováděných pracích. V některých případech se dá použít i mechanizace, avšak v městské zástavbě ve dvorních traktech a zejména uličních částech je to prakticky nemožné. V případě, že mechanizaci lze použít, zvyšuje se však riziko poškození inženýrských sítí. U ručního výkopu se toto riziko snižuje. Z výše uvedených důvodů se výkopy okolo obvodového zdiva domů obvykle provádějí ručně. Při ručním výkopu nebo výkopu s použitím mechanizace je nutné dodržovat několik zásad. Výkop musí být dostatečně hluboký (až na základovou spáru či desku), jelikož narážíme často na to, že odkopání domu je nedostatečně hluboko provedeno a tudíž provedená hydroizolace nebo odvětrávací systém není plně funkční. Je nutné dbát na bezpečnost práce, tj. zejména provést dostatečně pevné pažení (při výkopu hlubším jak jeden metr) při provádění těchto prací, aby nedošlo k zasypání pracovníka ve výkopu. Poté je třeba řádně očistit obnažené zdivo od zbytků zeminy a jiných nepevných materiálů buď tlakovou vodou nebo mechanickou cestou (třeba kartáčem). Toto je důležitý první krok pro správné provedení svislé izolace podúrovňové části obvodového zdiva.

Poté se provede vápenocementová vyrovnávací stěrka, která se natáhne bitumenovou (asfaltovou) stěrkou v dostatečné tloušťce (cca 4 mm) s případně vloženou perlinkovou síťkou a tím se vytvoří pevný hydroizolační povrch obnaženého svislého zdiva. Po zaschnutí bitumenové stěrky se celá plocha hydroizolace ochrání Podúrovňové obvodové zdivo po aplikaci bitumenové stěrkynapř. nopovou fólií před poškozením při zpětném zásypu a následném zhutněním pěchem. Fólie musí být vždy řádně ukončena utěsňovací lištou, nejlépe v úrovni pochozí plochy. Samotná nopová fólie o výšce nopů 8 mm nenahrazuje hydroizolaci!!! Pokud je ještě potřeba podúrovňové zdivo zateplit provede se montáž extrudovaného polystyrénu přímo na zhotovenou bitumenovou hydroizolační stěrku a zamezí se možnému promrzání zdiva základu. Poté se opět provede montáž nopové fólie jako poslední ochranná vrstva před zásypem.

Druhá možná varianta je odvětrávací systém podúrovňové svislé plochy obvodového zdiva speciální nopovou fólií, která má nopy (kalíšky) vysoké 20 mm a vysokou pevnost proti poškození a tím může docházet k proudění vzduchu mezi fólií a nezaizolovaným, očištěným zdivem, avšak za předpokladu, že je zajištěn dostatečný přísun vzduchu a odvětrání. I toto má své zákonitosti, které jsou nutné pro vytvoření dostatečného proudění vzduchu. Samotným horním zakončením nopové fólie odvětrávací lištou se proudění vzduchu nedocílí! Nevýhodou tohoto systému je, že jsou období, kdy relativní vlhkost vzduchu je tak vysoká, že paradoxně dochází k zvlhčování zdiva a při silných mrazech dochází k promrzání zdiva a následné kondenzaci na vnitřních omítkách a tím k možnému vytváření plísní na povrchu omítek. Nezanedbatelné jsou i tepelné ztráty ve vnitřníchOchranné zakrytí bitumenové stěrky nopovou folií prostorách. Možnost jak vyřešit toto promrzání je aplikovat ve vnitřních prostorách speciální termoizolační sanační omítku s vysokou tepelnou izolací, čímž se zabrání tepelným ztrátám a kondenzaci na jejím povrchu.

Druhá metoda je vhodná zejména u historických objektů, kde nechceme docílit úplného vyschnutí zdiva. To se týká zejména opukového zdiva, kdy při jeho úplném vyschnutí může dojít ke snížení pevnosti, jelikož tento stavební materiál potřebuje svoji přirozenou vlhkost. Posledním důležitým krokem, zejména u první varianty, tj. při aplikaci bitumenové hydroizolace je vytvoření dodatečné vodorovné hydroizolační clony tlakovou chemickou injektáží zdiva v podzemní části domu (u podlahy) a tím se zabrání pronikání vzlínající vlhkosti do zdiva z podzákladí domu, jelikož se odkopem a následně provedenou svislou hydroizolací nedostaneme pod základ domu. Ještě než se výkop zasype, dá se zvážit zhotovení drenážního systému pro odvedení spodní vody, ale to už je jiná kapitola. (Odvodnění domu – drenáže)

Rychlá poptávka