Typické kroužkování po aplikaci krémové injektáže (válcové šíření)

CHEMICKÉ INJEKTÁŽE JSOU JEDNY Z NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH METOD VE SVÝCH KATEGORIÍCH:

Chemická injektáž zdiva je rozhodně nedílnou součástí stavebních postupů při odvlhčení spodní stavby v oboru sanací. Chemická injektáž zdiva je v oboru sanací a odvlhčení zdiva téměř nenahraditelná v případě, kdy je potřeba zhotovit dodatečnou hydroizolační clonu proti vzlínající vlhkosti ve zdivu. Všeobecně je injektáž zdiva nejšetrnější metoda ke stavbě, na rozdíl od většiny mechanických metod jako je například narážení nerezových plechů do zdiva nebo podřezání  diamantovým lanem (pilou). Všechny tyto mechanické metody jsou staticky násilné hlavně pro starší objekty z důvodu razantního zásahu do konstrukce stavby. To neznamená, že mechanické metody nejsou účinné  avšak v mnoha případech hrozí riziko narušení statiky objektu a v některých případech není možné tyto metody použít. Pro zhotovení hydroizolační clony ve zdivu proti vzlínající vlhkosti nebo vlhkosti vnikající do zdiva z rubové strany konstrukce podúrovňové stavby (infiltrace vlhkosti z přilehlé zeminy do zdiva) a pronikání tlakové vody, většinou do podzemních podlaží, je to u chemické tlakové injektáže bez výše uvedených rizik. Injektáž zdiva je nejšetrnější ke stavbě jako takové, ale to vůbec neznamená, že není plnohodnotná. V případě, že je injektáž zdiva provedena bezchybně, tzn. že při vhodném výběru druhu injektáže s použitím kvalitního injektážního materiálu a dodržením technologického postupu pro danou injektáž zdiva je výsledek účinný jako je tomu např. u dodatečného mechanického zhotovení hydroizolace zdiva. To znamená, že kvalitně a odborně zhotovená chemická injektáž zdiva plně nahrazuje tzv. podřezání zdiva nebo odkopem provedenou svislou izolaci podúrovňového zdiva.

 

 


– Chemická tlaková injektáž pro zamezení kapilární vzlínající vlhkosti ve zdivu.

V případě vlhkého zdiva z příčiny kapilární vzlínající vlhkosti je nutné vytvořit celistvou a rovnoměrně kompaktní vodorovnou hydroizolační clonu – bariéru ve zdivu.

Chemické injektáže provádíme:

  • Injektáž silan/siloxanovým krémem – metoda vhodná pro cihlové zdivo s průběžnou spárou zdiva
  • Injektáž silikonovou mikroemulzí – vhodná do všech zdících materiálů

 

– Tlaková polyuretanová injektáž pro zamezení vtékání tlakové vody do objektů a staveb.

Pro zabránění průsaků tlakové vody do objektu skrz zdivo je jedinečně účinná metodou tlaková injektáž polyuretanovou pryskyřicí – tlaková polyuretanová injektáž!

– Tlaková rubová gelová injektáž pro zamezení infiltrace vlhkosti  z přilehlé zeminy do podúrovňového zdiva, tzv. bezvýkopová izolace.

Rubová chemická tlaková gelová injektáž se provádí  pro zhotovení vnější svislé hydroizolační clony – membrány k zamezení pronikání vlhkosti nebo tlakové vody do podúrovňového zdiva z přilehlého terénu, zejména tam, kde nelze provést odkop pro zhotovení nové svislé izolace z rubové, tj. venkovní strany podúrovňového zdiva. Gelová injektáž a její podstata technologického postupu je ta, že se zdivo plošně provrtá v šachovnicovém provedení a následně se provede injektáž nikoliv do zdiva, ale skrz stavební dílec podúrovňového zdiva z vnitřní přístupové strany. Tím se napouští nejen přilehlá zemina, ale i na rubové straně podúrovňového zdiva vzniká celistvá plošná elastická hydroizolace a tím se celoplošně akryl gelem utěsnění podúrovňové zdivo z venkovní strany, čímž se zabrání infiltraci (přenosu) vlhkosti z přilehlého terénu, ale i případné tlakové vody

 

Naším cílem je, aby zákazník, který si objednal naše služby byl spokojený a provedené sanační práce stoprocentně pomohly vyřešit problém jednou pro vždy.

Proč neoddalovat sanace vlhkého zdiva Vašich objektů?

Je to zejména z toho důvodu, že nadzemní zdivo stavby trvale zavlhčované vzlínající zemní vlhkostí je vystaveno promrzání v zimním období, které proces rozpadu stavebních materiálů ještě urychluje. Dlouhodobě zavlhčované zdivo se zasoluje a jelikož sůl je hydroskopická, omítka a samozřejmě i zdicí materiály nevysychají, a to ani v sušším období a to proto, že zdivo a omítka nasycená solemi pohlcuje vodní páry i ze vzdušné vlhkosti. Dalším důvodem proč neoddalovat sanace zdiva je to, že tato nadzemní vlhká část stavby vykazuje větší tepelné ztráty. Dále, pokud by jste chtěli zateplit tento objekt, tak v případě neodstranění příčiny zavlhání spodní stavby způsobené vzlínající vlhkostí ve zdivu se vlhkost ještě intenzivněji začne objevovat ve vnitřních prostorách. Následně se začnou objevovat na povrchu omítek (zdiva) zdiva různé druhy plísní, které vylučují spóry. Spóry těchto plísní jsou velmi toxické a zdraví nebezpečné.

Co se děje při dlouhodobém zavlhání zdiva?

  • Nevratná destrukce zdicích a povrchových materiálů
  • Zvýšené tepelné ztráty
  • Zdravotní riziko v obytných prostorách
  • Estetické hledisko (vlhké mapy, solné výkvěty a pod.)

 

 

CHEMICKÁ INJEKTÁŽ ZDIVA, SANACE ZDIVA, SANACE VLHKÉHO ZDIVA…

Rychlá poptávka