Vážený pane Schwarz, navazuji na listopadový kontakt, a děkuji za profesionální rady. Jen nižší noční teploty a následný můj dlouhodobý odjezd byl příčinou, že jsme nepokračovali dále. Prosím o Váš názor. Dům je z kvalitních cihel (45tka), spára chudší malta. První spára nad venkovní úrovní je 2-5cm. Alt. 1- vrtat ve spáře, snažší, ale otvor může být vydrolenější, větší pory v maltě než v plné cihle, výsledek ? Alt. 2- vrtat o šar výše, mírně šikmo přes výšku šaru, větší homogenita, lepší výsledek. V obou případech bych odstranil vnější i vnitřní omítku bezprostředně až po injektáži, z důvodu soudržnosti a stability zdi, kvůli chudší maltě.V jedné místnosti je totiž o dva šary výše posazen těžký litinový radiátor.Děkuji za názor odborníka.

Dobrý den pane Hejduku. V žádném případě bych se nebál vrtat v té první spáře nad úrovní. Je to blízko a to je vždy lepší. Jen chci upozornit, že injektážní krémová hydroizolační clona se zhotovuje co nejblíže k podlaze v přízemních prostorách, pokud je půdorys sanované části domu nepodsklepen. Pokud je podsklepen, nemusíte injektovat v úrovni podlahy, nýbrž těsně nad úrovní terénu. Tato zásada je z důvodu možného přemostění vlhkosti například ze zavlhlého zásypu pod podlahou v případě, že není tato část domu podsklepena a provedená injektáž zdiva by byla zhotovená pod úrovní podlahy, tj. v místě zásypu podlahy. Jinak se nebojte té nejbližší spáry k úrovni podlahy(?), jelikož vrtáním v žádném případě ložnou spáru nikterak nenarušíte, respektive statiku domu. Naopak vysoká poréznost ložné spáry je nejideálnější stav pro její nasycování po zhotovení krémové injektáže. Pokud budete vrtat šikmo ke svislé rovině zdiva, nemusí dojít ke kompaktní injektážní cloně, jelikož protnutím ložné spáry si bude injektážní krém stejně nasycovat nejdříve poréznější (savější) spáru či spáry v případě většího náklopu vrtu a tím pádem nic tím nezískáte. Po nasycení ložné spáry bude následně krém nasycovat i cihlu, ale toto se děje i u vrtání a injektování ve vodorovném provedení do ložné spáry, ale v ideálnějším a rovnoměrnějším šíření. Ta clona ve spáře se Vám neztratí a jak jsem již podotkl následně po nasycení ložné spáry dochází k nasycování méně savého okolního materiálu tj. ve Vašem případě cihelného zdiva. Vzniklá hydroizolační clona je daleko vyšší než je ložná spára.
————————————————————————————————————–
Vážený pane Schwarzi, děkuji za profesionální radu a příkladný přístup k zákazníkovi. Při dnešním pohledu na náčrtek zjišťuji, že při včerejším dotazu jsem zapomněl zmínit nefunkční vodorovnou izolaci v první spáře nad úrovní, což by byla překážka pro vytvoření souvislé hydroizolační clony. Bylo by nutné provést injektáž o šár výše.
Spodní náčrtek-obývák-ještě znázorňuje šikmé vrtání, ale dle Vaší včerejší rady již není aktuální, bude vodorovné. Nechci ho přemazávat. Asi mi doporučíte provedení o šár výše, podmínky pro kýžený výsledek by byly splněny. Od vás bych požadoval provedení vývrtů a aplikaci krému. Nové omítky provedu sám (dle doporučovaného postupu), v interiéru bez problému, až k podlaze a olištované. Jen mám obavu u vnější omítky, není zasolená, bez výkvětů, proto bych ji odstranil jen dva šáry nad injektáž, ale mám obavu, aby nová na posledním šáru pod injektáží držela. Cihla impregnovaná ?% Agua Stop Creamem, který je neslučitelný s vodou a malta obsahuje vodu. Je na to nějaký fígl? Prosím též informaci o letošní ceně, loňská nab. 13.662,- včetně DPH (0,45 x 12bm) Děkuji za odpověď.
—————————————————————————————————————
Dobrý den pane Hejduku. S cenami jsme nehýbali a tak jsem to ještě dle Vašeho zadání přepočítal a je to ta cena, jakou uvádíte. Jinak s tou omítkou nemusíte mít obavy, že by po provedené injektáži neměla přilnavost k podkladu. Máte dvě možnosti. Buď zhotovit omítky hned po injektáži, ale to není úplně dobře, jelikož emulzní krém bude nasycovat i zavlhlou novou omítku. Ne že by to bylo úplně špatně, ale je lepší, aby veškerý injektovaný silanový krém se napustil(nasytil) do cihelného zdiva. Tam dochází ke kapilárnímu vzlínání, zavlhání omítek už je jen důsledkem zavlhlého zdiva. Takže je lepší zhotovit injektáž a po cca 1 měsíci zhotovit omítky. Hydroizolační clona už bude zdispergována (nerozpustná). Jak jsem se již zmínil, omítky držet na zhotovené cloně budou.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mob: +420 603589130