Prosím o sdělení minimálních teplot pro provádění injektáže zdiva proti tlakové vodě tlakovou polyuretanovou či gelovou metodou. Jedná se o cihelné zdivo bytového domu v tl. 50 cm. Injektáž by se prováděla z chodby domu jejíž podlaha je v úrovni betonové desky dvorního traktu odkud proniká vlhkost. Chodba domu není temperována. Za brzkou odpověď předem děkuji.

Dobrý den. Pokud se jedná o průsak tlakové vody do objektu skrz jeho konstrukci, zvolil bych spíše polyuretanovou injektáž s vyšší expanzí. Ta by se zhotovovala v místech průsaku či průsaků. Dá se ale i zhotovit gelová tzn. rubová injektáž, tj. vrty se zhotovují skrz stavební dílec, kde se následně injektuje podúrovňové zdivo, případně podlaha a např. u podzemních chodeb nebo samostatných sklepů i stropy plošně z vnitřní strany do rubové části podúrovňového konstrukce, ale z toho co jste mi napsal a pokud jsem to správně pochopil, se nejedná o podúrovňové zdivo a tak se tím pádem nedá tato gelová rubová injektáž použít. Poznámka: Tyto obě metody jsou vhodné proti zamezení vtékání tlakové vody do objektu, šachet, jímek atd. Pokud by se jednalo ,,pouze,, o vzlínající vlhkost, doporučuji metodu tlakové krémové injektáže. Jinak co se týče teplotních podmínek pro zhotovení všech zmiňovaných druhů injektáží platí norma, která říká, že by teploty v místě prováděné injektáže neměly klesnout pod 5 stupňů celsia.