Dobrý den přemýšlím nad použitím vašeho přípravku na sanaci zdiva, nicméně nevím jak postupovat – můj dům je v 70 letech přestavěná stodola asi i s chlévy, ale to je nepodstatné – hlavní nosná zeď která je sice z plných cihel je ale bohužel ve své polovině průřezu dutá což jsem zjistil při vrtech takže 30cm je plná cihla pak dutina a dalších 30 cm plné cihly. Asi by bylo logické navrtat stěnu z obou dvou stran a sanovat každou jakoby zvlášť pokud se zamyslím, nicméně tento krok se mě nechce podnikat z jednoho důvodu, a to že právě jedna ze stran stěny je již po celkové rekonstrukci. Je nějaký jiný způsob krom třeba předvrtání vylití nějakou betonovou směsí a znovu vrtání ? A když bych to takto provedl neobjeví se mě na opravené straně stopy po sanaci ?

Dobrý den. Vaše úvahy pro úspěšně provedené sanace vlhkého zdiva jsou naprosto správné a také jste mi vysvětlil, proč např. tuto oboustranně zamýšlenou injektáž již nechcete realizovat. Kdybyste mi nedal tuto informaci, neodpověděl bych Vám jinak, než jak píšete. Ale existuje ještě jedna možnost jak vrtat a zhotovit injektáž tohoto dvojitého zdiva s mezerou z jedné strany a přesto úspěšně. První zdivo navrtáte vrtákem s větším průměrem vrtáku (např. průměr 30-40 mm) v osových vzdálenostech 100 mm. Pak po správném naměření tloušťek zdiva a zejména hloubky mezery si nastavíte vrták na hloubku vrtu tak, abyste se vrtem dostal do hloubky druhého zdiva (skrz první vrt)na jeho celou tloušťku mínus cca. 30 mm. Po zhotovení vrtů zadního zdiva již vrtákem o průměru 14 mm provedete injektáž tohoto zadního zdiva. To, že se Vám nepodaří tyto vyplněné vrty zazátkovat např. námi dodávanými zátkami je jasné, ale nemusíte se obávat, že dojde k zásadnímu úniku silanového krému ze zadního zdiva. Krém se ve vlhkém prostředí pomalu rozpouští a tím má i ve vodorovném provedení možnost a čas se spíše nasycovat do pórů a i těch nejjemnějších kapilár zdiva a tím výron z ústí vrtů nebude zásadní. Tím byste měl dokončenou injektáž zadního zdiva. Pak vrty o větším průměru zhotovené v prvním zdivu by bylo dobré alespoň částečně vyplnit zdící maltou. No a jak už určitě tušíte, to nebude složité. Budete jednostranně injektovat to první zdivo a to při osových vzdálenostech 100 mm, průměry vrtů budou 14 mm na tloušťku prvního zdiva mínus 30 mm, ale vrty zhotovíte vždy mezi ty vrty již vyplněné částečně zdící maltou. To už budete postupovat dle námi doporučovaného technologického postupu pro krémovou injektáž. Je to přece jen trochu složitější, zdlouhavější avšak již mnohokrát vyzkoušené. Při troše štěstí vám bude průběžná spára druhého zdiva vycházet ve stejné výšce jako průběžná spára prvního zdiva a tím samozřejmě linii výše popsaného technologického provedení injektáže  zhotovíte do průběžné spáry obou zdí. Samozřejmě nejjednodušší by byla ta injektáž do každého zdiva samostatně z vnitřní a venkovní strany, ale jak píšete, už to nelze provést, tak toto je sice složitější avšak plně funkční alternativa pro toto dvojité zdivo s mezerou. Pokud by se Vám na druhé straně (předpokládám, že myslíte na omítkách) udělaly po provedené injektáži druhého zdiva skvrny (což je velmi pravděpodobné), budou jen dočasné.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130