Dobrý den, na webu mne zaujal Váš AquaStop cream, a to hlavně svojí aplikací do cihlové spáry a ne jako u jiných injektáží šikmo k zemi proti sobě, při které se vrtá vlastně přes cihly.

AquaStop Cream® pro injektáž zdiva je dodáván v plastovém kbelíku s 5 litrovým obsahem .
Před zahájením injektážních prací je ideální provést osekání omítek po obou stranách zdiva, a to cca 50 cm nad zavlhlý povrch (V případě že je zdivo již nepevné a vysoce zasolené). Vyvrtání otvorů o průměru 14 mm provedeme v osových vzdálenostech (roztečích mezi vrty) po 100 mm do zvolené maltové spáry. Hloubka vrtů by měla být max. o 40 mm kratší než je tloušťka zdiva. Vyvrtání otvorů se provádí ve vodorovné rovině, není třeba vrtat šikmo dolů. Otvor vyvrtáme horizontálně přímo do maltové spáry (u zdiva s průběžnou spárou), jejíž řadu jsme zvolili. U zdiva smíšeného provádíme injektáž v max. 15% náklonu ke svislé rovině zdiva. Výška linie vyvrtaných otvorů by měla být max.100 mm nad vnitřní podlahou nebo venkovní pochozí plochou. Krémovou injektáž lze provádět z vnitřní nebo venkovní strany stavebního dílce, aniž by to mělo vliv na požadovaný výsledek. Po vyvrtání otvory pročistíme od hrubých nečistot a jemného prachu stlačeným vzduchem. Krém se naplní do tubusu aplikační pistole. Následně vložíme trubičkový nástavec bez kónické koncovky až na dno vyvrtaného otvoru a pomalu začneme vyplňovat vyvrtaný otvor krémem. Trubičkový nástavec přitom pomalu vytahujeme z otvoru a dbáme na to, aby bylo do otvoru vtlačováno dostatečné množství krému. U zdiva tloušťky nad 300 mm po provedení výplně přes trubičkový nástavec použijeme trubičkový nástavec s kónickou gumovou koncovkou pro přední doplnění vrtu a tím 100%ní jistotu úplného vyplnění (dotlakování) vrtu. Pro nesnížení již tak vynikajících vlastností krému AquaStop Cream® je důležité obsah vrtu vždy ze 100% vyplnit. Jistotu 100%ní výplně zaručuje právě u silnějšího zdiva dvoufázová výplň popsaná výše. Naopak u zdiva příčkového je vhodnější provádět injektáž rovnou přes aplikační nástavec s gumovou kónickou koncovkou, čímž dochází k postupnému plnění vrtu naopak a to od ústí vrtu do zadní části dna vrtu. Orientační spotřeba emulzního krému je dle normy 1 litr na 1 m2 průřezu (půdorysu) zdiva. Průřez zdiva se počítá takto: Tloušťka zdiva (např.0,45 cm) krát délka injektovaného zdiva (běžné metry). Modelový příklad výpočtu spotřeby krému: tloušťka zdiva 0,45 x 10 bm = 4,5 metrů čtverečních průřezu zdiva. Takže si vynásobte tloušťku Vašeho zdiva tj. 0,45 x běžné metry zamýšlené injektáže zdiva svépomocí, tím si spočítáte metry průřezu zdiva a pak počítejte co 1 m2 průřezu zdiva to cca 1 litr krému. Poslední krok je, že po provedené injektáži je zapotřebí otvory zatěsnit pro zamezení možných výronů krému. Zatěsnění vrtů po injektáži se týká pouze vodorovných vrtů v průběžné spáře zdiva, což je právě Váš případ.