Dobrý den, měli bychom zájem o Váš krém,ale nenašli jsme na netu jaká je spotřeba. Konkrétně, když bychom potřebovali cca na 40 metrů /obvodové a některé příčky/ starého domku/cca 30 cm tloušťky/, kolik bychom potřebovali krému a za jakou cenu? Děkujeme za odpověď

Dobrý den, spotřebu si vypočítáte takto. Tloušťka zdiva krát běžné metry. Takže příklad: Obvodového zdiva je 40 běžných metrů v tloušťce zdiva např. 450 mm. Výpočet: 40 bm x 0,45 m = 18 m2 tj. činí průřez injektovaného zdiva(půdorys zdiva). Spotřeba je daná technologickým postupem. Průměr vrtů 14 mm, vzdálenosti vrtů od sebe max. 100 mm a hloubka vrtů na celou tloušťku zdiva mínus cca 30 mm. Při tomto dodrženém technologickém postupu Vám vyjde spotřeba 1 litr krému na 1 metr čtvereční průřezu zdiva. To znamená, že u uvedeného příkladu délky a tloušťky zdiva vychází průřez zdiva celkem 18 m2 a pakliže vyplníte vrty dle technologického postupu viz výše, spotřeba krému bude 18 litrů. Z toho vyplývá a i norma je takto nastavená, že na 1 m2 průřezu zdiva spotřebujete 1 litr krému. Může se stát, že je odchylka spotřeby plus 10% navíc. Záleží na druhu zdiva. Takže raději si připočítejte 10% spotřeby navíc jelikož při dvoufázovém plnění(injektování) docílíte opravdu maximální výplně vrtů a může se stát, že spotřeba na 1 m2 průřezu zdiva bude 1,1 litr krému. U té třicítky zdiva je postup výpočtu stejný. Je to opět běžné metry x těch 0,3. Příklad 40 bm x 0,30 m = 12 m2, tj. cca 12 litrů krému plus těch 10% raději navíc. A takto se samostatně počítá spotřeba u každé jiné tloušťky zdiva stejným vynásobením.