Dobrý den, Měl bych jeden dotaz. Popis stavu: mám zdivo z nepálené cihly,zdi byly větrány,ale dům byl neobydlen a tak vlhkost vzlínala cca do výšky 30-40cm. Omítky jsem odstranil v celé výšce zdi. Pokud jsem to správně pochopil postup by byl následující: 1.Podhoz nejspíše sanační s použitím odsolovací penetrace. 2.Hydroizolace aqua stop cream +cca 2-3 týdny na vyzrání 3.Sanační omítka Stačí sanační omítka do výšky cca 50cm? Je vhodné použít větrací lištu v rovině injektáže? Je výše uvedený postup správný? S díky Michal Vyoral

Dobrý den pane Vyorale.  V podstatě postup sanace vlhkého zdiva je správný. Jen před zhotovením nových sanačních omítek bych provedl chemickou krémovou injektáž nepáleného zdiva (Vaše zdivo je ideální pro injektáž) pro zhotovení dodatečné vodorovné hydroizolace u podlahy pro zamezení kapilární vzlínající vlhkosti. Ale třeba to máte v plánu. Co se týče použití větrací lišty v místě injektáže, myslím, že je to již nadbytečné sanační opatření, ale nic tím nezkazíte. Možná jen ještě vzhledem k informaci o poškození omítek před odstraněním do výšky zavlhání až 400 mm by se nové sanační omítky měly zhotovovat cca 50 cm nad horní okraj poškození, což by ve Vašem případě bylo zhotovit nové omítky do výše 90cm. Toto určuje jedna z norem, druhá říká zhotovit nové sanační omítky nad horní okraj poškození (degradovaných omítek) do výšky 1,5násobku dané tloušťky zdiva. To znamená, že např. u zdiva tl.300mm při poškození omítek do výšky např.40cm by se měly zhotovit nové sanační omítky do celkové výšky 85cm. Tato norma je spolehlivější.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Izolace vlhkého zdiva.
—————————————————————–
Děkuji za ujasnění.
S pozdravem Michal Vyoral