Dobrý den, mám takový problém. Koupili jsme byt v suterénu , podlahy jsou cca 30cm pod úrovní venkovní země, barák je podřezán , ale až v 30 cm a těchto 30cm je mokrých . Myslíte že by mi pomohla injektáž , nebo co v takovém případě dělat? Děkuji moc Slováček

Dobrý den pane Slováčku. Při sanaci zdiva, které je pod úrovní terénu, je nutné postupovat např. takto. Krémová injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti je vhodná, ale za předpokladu, že se odkope zemina okolo obvodového zdiva min. pod úroveň Vaší podlahy (nejlépe až na základovou spáru) a zhotoví se nová svislá hydroizolce (pokud tam již není). Tím se vlhkost nemůže dostat do podúrovňového zdiva ani z přilehlého terénu a ani od základů. Pokud jste myslel zhotovit plošnou injektáž, byl by výsledek velmi nejistý a to u jakékoliv injektáže. Zhotovuje se ještě jedna injektáž a to tzv. gelová rubová injektáž, ale ta se neprovádí do zdiva, ale skrz zdivo a napouští se přilehlý terén (cca 30 litrů/1 m2 gelu). Tato injektáž nahrazuje odkopání podúrovňového zdiva, ale i v tomto případě se musí také zhotovit vodorovná linie krémové injektáže do zdiva u podlahy tohoto místa stavby, aby se zkombinovaly tyto dvě hydroizolace. Ale musím upozornit, že tzv. rubová injektáž je nákladná. Pokud lze odkopat obvodové zdivo je to přece jen jistější a i méně nákladné.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mobil: +420 603 589 130
——————————————————————————
Děkuji za rychlou odpověď z oboru sanace vlhkého zdiva. Chtěl bych se ještě zeptat, když máme uprostřed bytu nosnou zeď, která je podřezaná, ale v cca 30cm nad podlahou je možné tuto zed ješte injektovat? Protože nevím, jak je to možné, tato zeď je mokrá až do podřezávky.  Svislou hydroizolací myslíte zvenku podél stěny nalepit lepenku a dát nopovou folii? Tento barák je starý cca 100 let, ten asi nebude mít odizolované základy, z toho, co jsem vykopal, tak to vypadá, že základy jsou natřeny jen nějakým asfaltem…
Děkuji Slováček
——————————————————————————

Dobrý den pane Slováčku. Nejprve k té nosné vnitřní zdi. Píšete, že je podřezaná, ale zavlhá do výšky zhotovené hydroizolace. Pokud jsem tomu dobře porozuměl, zdivo je odizolované nějakou pravděpodobně mechanickou metodou. Až potud je vše pravděpodobně v pořádku, jelikož se nezmiňujete, že by se vlhkost dostávala nad tuto dodatečnou hydroizolaci. Takže pokud je to tak, je vše relativně v pořádku až na tu výšku zhotovené dodatečné hydroizolace proti vzlínající vlhkosti. Ta měla být zhotovená v těsné blízkosti stávající podlahy.  Pak je přirozené, že vzlínající vlhkost vzlíná do té výšky cca 300 mm nad podlahu, tj. do výšky podřezávky. Toto se dá napravit tím, že byste např. mohl zhotovit krémovou injektáž injektážním krémem AquaStop Cream v těsné výšce nad podlahou. K té poslední otázce. Ta vnější svislá podúrovňová hydroizolace je důležitá v případě, jak se zmiňuji v předešlém emailu, že je podlaha pod úrovní terénu. Tam by samozřejmě vodorovná dodatečná hydroizolační clona u podlahy sama o sobě nepomohla, jelikož by se vlhkost do obvodového zdiva dostávala z přilehlého terénu a docházelo by k tzv. přemostění vlhkosti. Ten postup, co píšete, je v podstatě v pořádku. Dneska už ale máme ve stavebnictví i stěrkové hydroizolace, které se lépe aplikují např. na nerovné zavlhlé zdivo. Jak jsem se již zmiňoval je to např. hydroizolační stěrka Bitumen 2K a pod.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

—————————————————————————–

Dobrý den,

moc Vám děkuji za odpověď.

Mohl bych poprosit o poslední radu?

Kolem obvodové zdi jsme vykopali cca 50-60cm do hloubky, od podlahy je to cca 25-30cm, hlouběji jsme nekopali, jelikož se v této hloubce nachází kanál(který vede pod barákem), tak abychom mohli drenážní trubky do něho svést. Nebo máme kopat hlouběji?

Je vhodné základy tedy natřít stěrkou, přidělat polystyrén a poté mopovou folii? Nebo navrhujete jiný postup?

V příloze Vám zasílám foto výkopu.

Moc Vám děkuji za Váš čas

S pozdravem

Slováček Tomáš

———————————————————————————

Dobrý den pane Slováčku. To, že jste se výkopem dostali těch 25-30 cm pod úroveň podlahy je relativně už dostatečná hloubka. Je však taková zásada, že výkop by měl být zhotoven do hloubky až na základovou spáru nebo základovou desku. Ve vašem případě základovou spáru.  Myslím si ale, že  vzhledem k tomu, že dům nebude nikterak založen hluboko, předpokládám, že základová spára bude již blízko ode dna stávajícího výkopu. Tím, že byste výkop zhotovili na základovou spáru, gravitačně se již nedostanete drenážním tělesem do odvodňovacího potrubí. Tím se nabízejí dvě možnosti. První by byla ta, že výkop zhotovíte až na základovou spáru. Teď jen budu tipovat, ale myslím si, že to nebude víc jak 400 mm již od zhotovené hloubky výkopu. Po očištění zdiva od zbytků zeminy a nepevných částic zdícího materiálu byste zhotovil svislou bitumenovou hydroizolaci ( Bitumen 2K ), která se nanáší ve dvou vrstvách hladítkem v tloušťce min. 5 mm s vložením sklotextilní mřížky (perlinky). Pak byste od dna výkopu začal skládat extrudovaný polystyrén a zakryl byste tyto hydroizolační a tepelně izolační vrstvy nopovou fólií již jen jako ochranný prvek se zakončením těsnící listy v těsné blízkosti nad terénem nebo v úrovni terénu. Následně byste vzhledem k výšce odvodňovacího potrubí začal výkopek zahazovat s hutněním zpět do výkopu do výšky již možného gravitačního napojení.  Ještě je vždy dobré po zhotovené svislé hydroizolaci vybetonovat vyspádovaný žlábek pro uložení perforované hadice. Samozřejmě nejprve s vložením geotextilie, pak teprve uložíte na dno odtokového žlabu perforovanou hadici s obsypem štěrku frakce 16/32 nebo 16/22 nebo v podobné frakci doporučovaným, ale podstatně dražším kačírkem. Pak se již geotextílie v horní části obsypu s dostatečným překladem přehodí přes sebe. Ta druhá varianta je v podstatě stejná v technologickém postupu avšak s menším rozsahem objemu prací. Jediný rozdíl bude v tom, že se výkop nebude zhotovovat až na základovou spáru. Tuto stávající hloubku výkopu nebudete prohlubovat. Díky tomu, že je už výkop pod úrovní podlahy se všemi sanačními opatřeními již popsanými, nebude moci případná tlaková voda vystoupat do úrovně podlahy. S kombinací dodatečně zhotovené vodorovné hydroizolační clony proti vzlínající vlhkosti vzniklé krémovou injektáží injektážním krémem AquaStop Cream by měl být problém sanace vlhkého zdiva vyřešen.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

—————————————————————————

Dobrý den, opět moc děkuji, vážím si vašich rad.
Chtěl bych se zeptat, zda by bylo reálné, že byste nám pomohli udělat kanálek, a drenáže? Kolik by byla cena, když je výkop hotov, materiál bychom nakoupili a délka stěny je 25cm.
A mohu se ještě zeptat, je nutné dávat polystyrén na zateplení? Nebo stačí pouze hydroizolace, základy jsou velmi nerovné.
Děkuji moc za Váš čas
Slováček

—————————————————————————-

Dobrý den pane Slováčku. Kde se nachází Vaše nemovitost?  Co se týče zateplení obvodového podúrovňového zdiva, nikdy to není na závadu. Většinou postačí 50 mm tl. extrudovaný polystyrén. Je ale pravda, pakliže je zdivo velmi nerovné, je leckdy nesnadné polystyrén svisle poskládat a hlavně přilehle ke zdivu poskládat. Na druhou stranu pokud to nejsou extrémní nerovnosti, polystyrén stálým tlakem zhutněné zeminy se má tendenci postupem času vytvarovat podle tvaru jeho podkladu. Pro rozhodnutí zda zateplit  či nikoliv je prioritní o jakou tloušťku zdiva a jaký druh zdiva se jedná. Můj názor je, že od tloušťky zdiva nad 600 mm je to již zbytečné, ale nepopíratelným faktem je, že je to zároveň vysoce účinná ochrana samotné svislé hydroizolace před poškozením a samozřejmě v případě promrzání podúrovňového zdiva může toto zateplení příznivě ovlivnit, respektive zabránit   případné kondenzaci vzdušné vlhkosti na omítkách ve vnitřních prostorách v přízemí bez podsklepení a to u podlahové části. V případě podsklepeného půdorysu objektu u obvodového zdiva zabrání kondenzaci zejména v horních částech podúrovňového zdiva např. pod stropem. Pakliže bych měl udělat závěr, je jasné, že  v případě odkopem obnaženého obvodového podúrovňového zdiva se zateplení nabízí a vzhledem ke všem příznivým faktorům bych zateplení doporučil.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

——————————————————————————

Jsme z Jablonce nad Nisou

——————————————————————————

Kdybyste byl z Prahy či blízkého okolí, tak by to nebyl problém. Ale na tyto práce v oblasti sanace vlhkého zdiva jste již moc od nás daleko. S omluvou a

 

s přátelským pozdravem

 

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

—————————————————————————-

Dobrý den,
to je velká škoda, nedá se nic dělat.
Mohl bych ještě poprosit o radu?
Voda ve výkopu vystoupala cca 10cm, ale je pod základovou spárou, sanační firma nám řekla, že jim ta voda v ničem nevadí, takže ji odstraňovat nebudou, ale to nám přijde hloupé a nesmyslné, myslíte, že by kanálová trubka šla instalovat níže než je teď? Tím by voda odtékala.
Dále jsem se chtěl zeptat, zda by pomohla injektáž zdiva –  že bychom injektáž provedli pod úrovní podlah do základů? Ale nevíme, jak hluboké udělat vrty a zda by to bylo účinné?
Další dotaz se týká injektáží uvnitř bytu, máme udělanou rekonstrukci, zdi na oko vlhké nejsou, je možné provádět injektáž bez odstranění omítek?
Poslední dotaz: půjčujete vrtáky, pistole apod. i mimo Prahu?

Moc Vám děkuji za Váš čas

——————————————————————————–

Dobrý den pane Slováčku. To snížení stávajícího odvodňovacího potrubí, které je ve výkopu, není vůbec špatný nápad za předpokladu, že se gravitačně nic zásadního nezmění, ale vzhledem k tomu, že se nejedná, aspoň pokud si dobře vybavuji, o značné snížení (myslím cca do 400 mm?) je to podle mého velmi reálná myšlenka. Sníženou odvodňovací kanalizací byste se měli postupně gravitačně napojit v určité vzdálenosti od domu do stávající odvodňovací kanalizace, která bude více či méně postupně klesat a tak je velmi pravděpodobné, že se na ni gravitačně napojíte. Budete ale muset kanalizaci výkopem obnažit i mimo dům, ale to je Vám jistě jasné. K té druhé otázce. Technologický postup sanace vlhkého zdiva zahájeným odkopem a vybudováním drenážního tělesa u základů domu, zhotovením nové svislé hydroizolace podúrovňového zdiva, případné zateplení podúrovňového zdiva, jsou kroky smysluplné a správné. Je ale otázka, do jaké míry máte funkční vodorovnou hydroizolaci podlah a tím i funkční vodorovnou hydroizolaci zdiva proti vzlínající vlhkosti do svislých konstrukcí. Pokud je Váš dům nepodsklepený, je nepřípustné zhotovovat krémovou injektáž či jakoukoliv dodatečnou hydroizolační clonu proti vzlínající vlhkosti pod podlahou. Došlo by totiž k tzv. přemostění vlhkosti přes tuto hydroizolační clonu ze zásypu či zeminy pod podlahou. Proto se zhotovuje injektáž zdiva či jakýkoliv druh podřezávky zdiva v úrovni vrchní části podlahy či v její těsné blízkosti. Pokud byste zhotovovali injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti v úrovni podlahy, dá se zhotovit injektáž i do zdiva s omítkami. Omítky ale nesmí být nenávratně degradované, tj. zejména zasolené a nepevné. Pokud máte zdivo cihelné, je vždy dobré vrtat ve vodorovném provedení do průběžné spáry nejblíže k podlaze v přízemních prostorách a to v obvodovém zdivu, ale doporučuji i ve vnitřním nosném a příčkovém zdivu . Spáru si snadno vyhledáte, a to tak, že si na jedné straně odstraníte omítku úzkým majzlíkem čí bouracím kladivem, tím si zhotovíte svislou drážku nad podlahou a spáru najdete. Pak toto uděláte na druhém konci té samé zdi a propojíte si ryskou na omítce tu nejvhodnější spáru. Vrták vždy vklouzne do spáry, i kdybyste vrt nasadili o pár milimetrů výše nebo níže, jelikož hrot vrtáku se vždy má tendenci vtěsnat do spáry. Samozřejmě to nasazení vrtáku nesmí být markantně mimo spáru, ale tím, že budete mít na zdivu rysku, není to tak těžké.

 S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

————————————————————————————–

Dobrý den ještě píšu vyskytl se nám problém stím že vodu která se objevila tak ji nemáme kam odvést a ani nepujde snižit kanál do kterého jsme to původně chtěli navést. bude vadit když jen vodu odčerpáme a dáme tam nopovku ? A pak zbylý postup jak jsme se už bavili. Děkuju Slováček

—————————————————————————————

Dobrý den pane Slováčku. Tím, že v současné době se nevyskytují výrazné srážky a přesto se Vám u základů domu ve výkopu objevuje voda, je to dosti nepříznivý fakt. Pakliže kvalitně nenapojíte funkční vodorovnou izolaci obvodového zdiva s novou např. mnou doporučovanou bitumenovou svislou venkovní hydroizolací, je to všechno špatně. A dále Vás, ač nerad, musím upozornit, že dlouhodobé působení tlakové vody na spodní stavbu, je  vždy do budoucna veliké riziko. Tím, že se gravitačně nedostanete do odtokového kanálu, nezbývá nic jiného, než na dně výkopu zhotovit již popsané drenážní těleso s gravitačním zaústěním do vodotěsné jímky (nádrže) a např. plovákovým čerpadlem odčerpávat vodu do odtokového kanálu. Je mi ale jasné, že se jedná o značné navýšení ceny prací a neustálou údržbu přečerpávací jímky, ale nic jiného Vám bohužel nemůžu doporučit. Netvrdím, že kvalitně zhotovená svislá izolace s napojením na vodorovnou hydroizolaci nezadrží vtékání tlakové vody do objektu či zavlhání zdiva, ale pokud se bude tlaková voda vyskytovat u základů domu a bude dlouhodobě působit na izolace, riziko se zvyšuje.   

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

—————————————————————————————-

Moc děkujeme , asi budeme zhotovovat jímku jak říkáte . Ještě bych se zeptal když zeď natřu penetrací a dám nopovou folii, můžeme to nechat přes zimu nebo je lepší nekopat a udělat to na jaře ? To je poslední kvůli čemu Vás budu otravovat …

 —————————————————————————————

Dobrý den pane Slováčku. Tou penetrací asi myslíte Bitumen 2K (kašovitá hmota, která se nanáší  ve dvou vrstvách s vložením perlinky). Nopová fólie je již jako ochrana této kvalitní bezešvé hydroizolace. Hydroizolace Bitumen 2K ( dodavatel STADO.cz ) vytvrdne do 2-3 dnů od aplikace. Pak se může přikrýt např. nopovou fólií s nopy směrem do výkopu ( nejedná se o provětrávaný systém). V této době by neměly teploty klesnout pod bod mrazu.

S přátelským pozdravem

Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130

——————————————————————————————-

Dobrý den, mohu jen poprosit, jaký je rozdíl mezi stěrkou 1K a 2K? je to pouze v tom že 1K je již namíchaná? Děkuji moc

——————————————————————————————-

Dobrý den pane Slováčku. Rozdíl mezi Bitumenem 1K a 2K je v tom, že Bitumen 2K má pod víkem balení v sáčku reaktivní prášek (složku B), který se zamíchá do kašovité hmoty (složky A)  a tím se urychlí tuhnutí po aplikaci. Složka A je bitumenová základní hydroizolační emulze (kaše) a je stejná jak u Bitumenu 1K tak i u Bitumenu 2K. Bitumen 1K nemá reaktivní prášek a tak tuhnutí může trvat i několik týdnů, kdežto u Bitumenu 2K jen několik dnů. V tom je zásadní a jediný rozdíl.

S přátelským pozdravem

 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti

TRUMF sanace s.r.o.

Mobil: +420 603 589 130