Dobrý den, mám částečně podsklepený RD. Zdi suterénu jsou z betonu a z vnější strany nejsou opatřeny hydroizolací. V zimním období a při dešti se do sklepa dostává voda a ta vzlíná do 1NP.

Dobrý den pane Plesníku. Za předpokladu, že beton není voděodolný (např.tzv. bílá vana), betonové svislé zdivo nebylo při betonáži vibrované se smísením plastifikátorů, což nepředpokládám, a za předpokladu, že stávající beton zavlhá, což vy popisujete, tak i tam je krémová injektáž velmi účinná. Kam se dostane vzlínající vlhkost, dostane se i silanový krém a naopak. Kam se voda kapilárně nedostane do zdícího materiálu, nenasytí tento materiál ani silanový krém. Tam ale není problém s vlhkostí ve zdivu. V postupu pro injektáž betonového zdiva bych jen zkrátil osové vzdálenosti vrtů na 80 mm. Jinak je dobré, že strop sklepení je nad úrovní terénu. Vodorovnou linii injektáže do betonového zdiva můžete zhotovit co nejblíže nad úrovní venkovního terénu. Nemusíte injektáž zhotovovat až u stropu. Není potřeba vrty moc klopit k svislé rovině zdiva. Doporučuji max. 15 stupňů. Samozřejmě zachovat průměr vrtů 14 mm a hloubku vrtu zhotovit na celou hloubku beton. zdiva mínus 30 mm. Ještě bych doporučil po vyvrtání otvory trochu prolít vodou. Voda je takový startér pro urychlení rozpouštění silanových krémů a tím pro rychlejší nasycování do injektovaného zdiva a i když zdivo pravděpodobně bude nadlimitně zavlhlé, rozhodně se tím nic neznehodnocuje. Je to z praxe vyzkoušený a námi doporučený postup, zejména u méně savých materiálů (což je Váš případ) či méně zavlhlých injektovaných materiálů. Voda se velmi rychle ztratí v otvoru vrtu a pak injektáž zhotovíte vysoce koncentrovaným silanovým krémem AquaStop Cream. Výsledek bude velmi spolehlivý. Ještě k jedné Vaší informaci se chci jen krátce vyjádřit. Injektáž nad úrovní terénu můžete zhotovit z vnitřní strany, jak se zmiňujete, ale i ze strany venkovní. Výsledek bude za dodržení výše uvedeného postupu v obou případech stejně spolehlivý. Nezmiňujete se o možném návrhu sanace vlhkého zdiva podúrovňového sklepního prostoru a případně podlahy asi z důvodu, že sklep zatím není na pořadu sanačních prací a řešíte ,, pouze” nadzemní část stavby.
S přátelským pozdravem
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603589130
Email: info@injektaz-zdiva-svepomoci.cz