Dobrý den, garantujete tedy 40-60 let zivotnost této hydroizolační clony? Ptal jsem se známých a ti mají zkušenost s nějakým druhem injektáže, že životnost je tak 15 let.

Dobrý den, neuražte se prosím, ale nevím kde jste se ode mne dozvěděl o garanci životnosti emulzního krému AquaStop Cream až 60 let. Vyloučit se to ale také nedá, ale je to spíše velmi nepravděpodobné. Také zejména záleží na okolnostech zatížení hydroizolační clony ve zdivu objektu. V jakém zdícím materiálu byla injektáž provedená, do jaké míry je injektované zdivo tj. hydroizolační clona nadále zatěžována vzlínající vlhkostí z podzákladí budovy, zda nedochází při stárnutí budovy k statickým poruchám atd. Také záleží na procentu silan/siloxanu v obsahu silanového krému. Některé konkurenční krémy obsahují pouze 15%, některé 40% atd.(zbytek je voda v obsahu), zatímco náš silanový krém obsahuje maximální koncentraci, tj. 80% aktivní látky (větší koncentrace se již nedá vyrobit, respektive dá, ale už by injektážní krém ztratil své vyjmečné penetrační vlastnosti). Toto procento silan/siloxanu v obsahu má značný vliv na stabilitu a tím pochopitelně na životnost vzniklé hydroizolační clony. Náš silanový injektážní krém s maximálním procentem aktivní látky má minimální životnost 30 let.