Dobrý den, chtěl bych se zeptat, když navrtám otvory do smíšeného obvodového zdiva staršího objektu (tl.cca60-70cm) a vyplním je Creamem Agua Stop dle návodu, nehrozí narušení statiky zdiva? Vyvrtané otvory vyplněné krémem zůstanou po “vsáknutí” krému duté (prázdné), nebo krém vyplní vrtané otvory a vytvrdne? Děkuji. S pozdravem Chmel

Dobrý den pane Chmel. Po zhotovení injektáže systémem AquaStop Cream narušení statiky domu v žádném případě nehrozí. Nevím jak vyčíslit množství staveb zhotovených naším technologickým postupem AquaStop Cream, ale počet staveb menšího rozsahu, ale i velkých budov vystavěných různým druhem zdiva se pohybuje již v řádech tisíců. Ani v jednom případě se statika domu nenarušila. Tato technologie nepodléhá stavebnímu povolení a to z právě z důvodu šetrnosti ke stavbě. To by mělo být pro Vás určité ujištění pravdivosti mé odpovědi. Co se týče vrtů, ty nemohou zůstat trvale vyplněny injektážní emulzí, to by pak celý princip nasycování okolí vrtů tato představa popírala. Vrty se nejpozději do 14 dní vyprázdní, jelikož se injektážní krém nasytí (vpenetruje) do zdiva. Ale vzhledem k malým průměrům vrtů (14 mm) a vzdálenosti vrtů se tlaky budovy (jejich zatížení) roznášejí mimo vrty. Pokud Vás např. napadá myšlenka, že po injektáži by bylo dobré vyplnit již prázdné otvory vrtů např. cementovou zálivkou, není to při tomto našem technologickém postupu nutné.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130
www.injektaz-zdiva-praha.cz
Váš specialista na Sanace vlhkého zdiva