Dobrý den, chystáme se k rekonstrukci staré dřevěné podlahy v koupeném domě – podle stavitele je pravděpodobné složení štěrk/dřevo, v ostatních místnostech už je podlaha betonová. Tuto skladbu bychom chtěli nahradit (asi štěrk/beton/hydroizolace/polystyren/beton/koberec), ale bojíme se, že po betonování a izolování podlahy může vzlínat vlhkost do stěn. Pomohla by v tomto případě krémová injektáž do dvou (je to rohový pokoj) venkovních stěn? Myslíte, že injektáž s novou skladbou podlahy bude dobré řešení? Předem děkuji za odpověď, Roman

Dobrý den, jednoznačně doporučuji zhotovit krémovou injektáž zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti už vzhledem k zamýšlené rekonstrukci koupelny. Při rekonstrukci koupelny je ideální čas zhotovit krémovou injektáž v obvodovém zdivu, ale doporučoval bych zhotovit injektáž i ve vnitřním zdivu koupelny. Až budete mít bourací práce dokončeny a zhotoven nový podkladový beton podlahy, můžete zhotovit sanaci vlhkého zdiva krémovou injektáží např. injektážním silanovým krémem AquaStop Cream. Pak následně provedete vodorovnou hydroizolaci podlahy, kterou vytáhnete i ve svislém provedení přes linii injektáže nad podkladovým betonem. Tím se Vám tyto dvě hydroizolace budou vzájemně doplňovat. Pak nemůže dojít k zavlhání podlahy, ale ani zdiva. Bez dodatečné vodorovné hydroizolace svislých stavebních dílců nemůžeme vyloučit, že se do tohoto zdiva nebude kapilárně dostávat vzlínající vlhkost. Jinak tento postup navrhuji a jednoznačně doporučuji, protože předpokládám, že vodorovné izolace ve zdivu jsou buď dožilé nebo vůbec nebyly zhotoveny.
 S přátelským pozdravem
 Jiří Schwarz  – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Mob: +420 603 589 130